Caritas parafialny
czynny jest we wtorki i piątki
od 16-30 do 17-30

e-mail:caritas.faustyna@gmail.com
ul. Stanisława Konarskiego 17
Słupsk 76-200
tel. 512 896 887
Ks. Proboszcz Czesław Kaliszan
Konta budowy parafii 51 1020 4649 0000 7302 0054 0831
Parafia Świętej
Faustyny Kowalskiej
Ks. Wikariusz Michał Kudźma