SCHOLA PARAFIALNA
ANIELSKIE NUTKI
przy parafii Św. Faustyny Kowalskiej
w Słupsku

Spotkania Scholi
Sobota - 10.00 i Niedziela - 11.00
Ks. Proboszcz Czesław Kaliszan
Konta budowy parafii 51 1020 4649 0000 7302 0054 0831
Parafia Świętej
Faustyny Kowalskiej
ul. Stanisława Konarskiego 17
Słupsk 76-200
tel. 512 896 887
Ks. Wikariusz Michał Kudźma