Pierwsza Grupa która modli się na Nieustannym Różańcu, spotyka się każdego 9-tego dnia miesiąca na Mszy św. o godz. 18-00.

Druga Grupa która modli się na Nieustannym Różańcu, spotyka się każdego 22-tego dnia miesiąca na Mszy św. o godz. 18-00.
Nieustający Różaniec
Parafia Świętej
Faustyny Kowalskiej
Ks. Proboszcz Czesław Kaliszan
Konta budowy parafii 51 1020 4649 0000 7302 0054 0831
ul. Stanisława Konarskiego 17
Słupsk 76-200
tel. 512 896 887
Ks. Wikariusz Michał Kudźma