email POAK-u: poakfaustyna@gmail.com
Akcja Katolicka ma spotkania w pierwsze środy miesiąca.
Msza św. o godz. 18.00 odprawiana jest za członków Akcji Katolickiej, a po Mszy św. odbywają się spotkania
w salce parafialne
Akcja Katolicka w Parafii Pod Wezwaniem Świętej Faustyny Kowalskiej
Na zaproszenie ks. Czesława Kaliszana Proboszcza Parafii Błogosławionej Siostry Faustyny Kowalskiej w Słupsku przyjechał w dniu 23 marca 1997 na spotkanie informacyjne o Akcji Katolickiej ks. dr Zygmunt Czaja diecezjalny Asystent Kościelny Akcji Katolickiej. W spotkaniu tym uczestniczyło około trzydziestu parafian. Dla części z nich idea stowarzyszenia katolików świeckich okazała się atrakcyjna na tyle, że postanowili zapoznać się bliżej z jego istotą. Ostatecznie deklarację wstąpienia do AK złożyło  czternaście osób.

Przystąpiono do budowania struktur organizacyjnych stowarzyszenia, i tak 2 lipca 1997 odbył się wybór trzech kandydatów na prezesa Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Wniosek o mianowanie z pośród nich prezesa wysłał Ks. Czesław Kaliszan do Biskupa Diecezjalnego. Wysłał również wniosek o powołanie oddziału parafialnego powstającej w diecezji Akcji Katolickiej.

Biskup Diecezjalny Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej Ks. Bp Marian Gołębiewski dnia 23 listopada 1997 w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata powołuje Parafialny Oddział Akcji Katolickiej (POAK) jako jeden z jedenastu pierwszych w diecezji. Jednocześnie zostaje mianowany Ks. Czesław Kaliszan parafialnym Asystentem Kościelnym Akcji Katolickiej.

Biskup mianuje również w dniu 23 listopada 1997 roku prezesa oddziału. Wybory uzupełniające do składu zarządu przeprowadzono 4 grudnia 1997 roku.

W ich wyniku skład pierwszego zarządu oddziału uformował się następująco:
Witold Kisielewski – prezes; Maria Kisielewska - wiceprezes; Marianna Lisowska – wiceprezes; Jadwiga Wiercioch – sekretarz; Stanisław Staruch – skarbnik; Sylwester Krawczyk – członek; Zbigniew Kanclerz – członek.

Nastąpił okres wymagający wielu zabiegów organizacyjnych i formacyjnych. Brak doświadczenia i kłopoty materialne utrudniały rozeznanie tego, czym powinno być to stowarzyszenie i jakie powinno podejmować zadania. Jedynym źródłem czerpania wiedzy o charyzmacie stowarzyszenia były diecezjalne spotkania świeckich i kapłanów. Spotkania te oprócz formacji w świetle nauczania Kościoła dawały możliwość poznania innych oddziałów ich członków i wymiany doświadczeń w rozwiązywaniu problemów.
ul. Stanisława Konarskiego 17
Słupsk 76-200
tel. 512 896 887
Ks. Proboszcz Czesław Kaliszan
Konta budowy parafii 51 1020 4649 0000 7302 0054 0831
Parafia Świętej
Faustyny Kowalskiej
Ks. Wikariusz Michał Kudźma