Eucharystyczny Ruch Młodych
przy parafii św. Faustyny Kowalskiej
w Słupsku

opiekun - siostra Gabriela
ul. Stanisława Konarskiego 17
Słupsk 76-200
tel. 512 896 887
Ks. Proboszcz Czesław Kaliszan
Konta parafii 51 1020 4649 0000 7302 0054 0831
Ks. Wikariusz Piotr Towarnicki
Parafia Świętej
Faustyny Kowalskiej
Aktualnośći
Menu