Ks. Proboszcz Czesław Kaliszan
Konta parafii 51 1020 4649 0000 7302 0054 0831
Ks. Wikariusz Piotr Towarnicki
Parafia Świętej
Faustyny Kowalskiej
ul. Stanisława Konarskiego 17
Słupsk 76-200
tel. 512 896 887


Ogłoszenia Parafialne
1 czerwca przestanie obowiązywać ogólna dyspensa od uczestnictwa w niedzielnych Mszach św.
Zostanie ona zachowana tylko dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.) oraz osób, które czują trudny do pokonania lęk przed zarażeniem
Przestaje obowiązywać limit osób w kościele. Zapraszamy wszystkich wiernych do ponownego uczestnictwa we Mszach św. zachowując między sobą odpowiednią odległość i mając maseczkę
założoną przez całą Mszę św.