Ks. Proboszcz Czesław Kaliszan
Konta parafii 51 1020 4649 0000 7302 0054 0831
Ks. Wikariusz Piotr Towarnicki
Parafia Świętej
Faustyny Kowalskiej
ul. Stanisława Konarskiego 17
Słupsk 76-200
tel. 512 896 887

Ogłoszenia Parafialne
Msze święte w niedziele:
godz. 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 - za Parafian, 18.00.
Msze święte w dni powszednie:
godz. 7.30, 18.00.
Adoracja N.S. 16 dnia każdego miesiąca od godz. 18-30 do godz. 20-00.

Kancelaria parafialna czynna jest po wieczornej Mszy św. od poniedziałku do piątku o godz. 18.40.
W związku z tym, że Słupsk znalazł się w strefie czerwonej Ks. Biskup wydał nowe zarządzenia:

- ograniczenie liczby wiernych do 1 osoby na 7 m² co oznacza, że w naszym kościele we Mszy św. może uczestniczyć około 98-miu osób.

-udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 28 listopada 2020 r. następującym wiernym:

a-osobom w podeszłym wieku;

b-osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.);

c-osobom, które czują trudny do pokonania lęk przed zarażeniem;

d-osobom, które nie będą mogły skorzystać z możliwości uczestnictwa we Mszy św. ze względu na ograniczenie liczby wiernych w kościołach w strefach tzw. „czerwonej” i „żółtej”.


-odwołane zostają wszystkie spotkania z dziećmi i ministrantami w salkach. Spotkania ewentualnie mogą odbywać się w kościele

-zawieszone zostają wszystkie spotkania wspólnot parafialnych w salkach

-do Komunii św. podchodzimy w rzędach tak ci którzy przyjmują komunię na rękę jak i ci którzy przyjmują komunię do ust. Zachowujemy między sobą odstęp

-Msze św. i nabożeństwa, które odprawiane są w kościele pozostają bez zmian.